ENTREPRENAD/GRUNDLÄGGNING

Vi kan lösa de mest komplicerade borrsituationer, oavsett om det gäller känslig miljö eller andra svåra markförhållanden där borrning är det enda alternativet. Tack vare erfaren personal och pålitlig maskinpark ser vi till att din borrning utförs på bästa sätt.
Det gäller även vid pålning av pålar, när sådana krävs vid grundläggning, samt vid injektering. Vi förankrar även med dragstag.