BRUNNSBORRNING

Brunnen borras med foderrör ner i fast berg minst 2 meter för att förhindra att ytvatten ska tränga in. Metoden kallas Excenterborrning. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd mot ytvattnet. Därefter borras brunnen ner i berget till vattenförande djup.