BORRNING UNDER VÄG

Om du behöver dra kablar eller ledningar under en större väg kan vi borra horisontellt under vägen.
Vägen behöver inte grävas sönder och biltrafiken kan fortgå som vanligt.

Vi använder oss av en borrigg med fällbar mast, en grop schaktas för placering av borrigg i lämplig höjd. Foderrör för t.ex. elkablar/avloppsrör eller bredband drivs under vägen till andra sidan.

Hammarborrning av 406 mm stålrör under väg.