BRUNNSBORRNING

Limestone Drilling 'in action': Brunnsborrning på Gotland.
Limestone Drilling 'in action': Brunnsborrning på Gotland.

Brunnen borras med foderrör ner i fast berg minst 2 meter för att förhindra att ytvatten ska tränga in. Metoden kallas Excenterborrning. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd mot ytvattnet. Därefter borras brunnen ner i berget till vattenförande djup. Limestonedrilling borrar stora & små brunnar för brunnsvatten.