BORRNING UNDER VÄG

Om du behöver dra kablar eller ledningar under en större väg kan vi borra horisontellt under vägen.
Vägen behöver inte grävas sönder och biltrafiken kan fortgå som vanligt.
Vi använder oss av en borrigg med fällbar mast eller en borrigg helt anpassad för horisontell borrning.
En grop schaktas för placering av borrigg i lämplig höjd beroende på hur långt under vägen man ska driva röret. Foderrör för t.ex. elkablar/avloppsrör eller bredband drivs sedan under vägen till andra sidan.

Limestone Drilling borrar under väg.
Limestone Drilling borrar under väg.

Hammarborrning av 406 mm stålrör under väg.