VÅra Tjänster

Oavsett om du vill ha hjälp med bergvärme eller dricksvatten behöver du borra. Vi hjälper till med vattenbrunnar, energi/bergvärme, entreprenadborrning samt renovering av borrade brunnar.

Energiborrning/Bergvärme

Vi utför både energiborrning såväl som installation av bergvärme tillsammans med våra samarbetsparters, för villa-och fastighetsägare, så du slipper anlita olika firmor för en komplett tjänst.

Brunnsborrning

Vi borrar brunnen med foderrör ner i fast berg minst 2 meter för
att förhindra att ytvatten tränger in. Metoden kallas Excenterborrning. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd mot ytvattnet.  Därefter borras brunnen ner i berget till vattenförande djup.

Entreprenadborrning

Vi kan lösa de mest komplicerade borrsituationer, oavsett om det gäller känslig miljö eller andra svåra markförhållanden där borrning är det enda alternativet. Tack vare erfaren personal och pålitlig maskinpark ser vi till att din borrning utförs på bästa sätt.

Borrning under väg

Om du behöver dra kablar eller ledningar under en större väg kan vi borra horisontellt under vägen. Vägen behöver inte grävas sönder och biltrafiken kan fortgå som vanligt. 

STYRD BORRNING

När det som skall ledas eller kanske dras inte erbjuds den kortaste sträckan från punkt A till punkt B - eller kanske kräver flera sträckningar - löser vi det med att borra med styrning, s.k. styrd borrning.

STUMSVETSNING

Vi utför även stumsvetsning.
Våra utbildade svetsare utför stumsvetsning upp till
dimension 710.